Nieuwsbrief voor professionals

Uitgave 88 - 12 maart 2020 2020
In deze nieuwsbrief:
  Meld kandidaten Samen Sportief in Beweging aan voor 14/3
  Campagne Stop intimidatie lhbti+ van start
  Gratis online trainingen cultuursensitief werken en meer
  Campagne Meld Discriminatie nu
  Preventieaanbod verzekerden VGZ Rotterdampakket
  Ondersteuning mentale klachten voor verzekerden VGZ Rotterdampakket
  Online slaaptherapie vergoed uit VGZ Rotterdampakket
  Weetjes voor bewindvoerders
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Gratis online trainingen cultuursensitief werken en meer

Gratis online trainingen cultuursensitief werken en meer
Schrijf uzelf nu in voor een live online training over culturele diversiteit en cultuursensitief werken. Voor jongeren en ouders met verschillende culturele achtergronden en ggz-problematiek is er ook een training.

15 jeugdprofessionals in de regio Rotterdam-Rijnmond kunnen deelnemen aan de online training cultuursensitief werken. De trainingen worden LOL-trainingen genoemd omdat het gaat om Live Online Lessen. In de lessen is er onder meer  aandacht voor psychische gezondheid en trauma van vluchtelingenkinderen, alternatieve geneeswijzen, zelfbeschadiging, identiteitsvorming en opvoeding.

Training Stand Up
Voor jongeren en ouders is er een training over zelfredzaamheid ontwikkeld met experts van Youz, i-psy en Impluz. Er is aandacht voor thema’s als taboes, zelfbeeld, communicatie, draagkracht, draaglast.
De training is gemaakt voor:

  • jongeren met diverse culturele achtergronden en ggz-problematiek
  • ouders/familie met een migratie-achtergrond van kinderen met ggz- en/of lvb-problematiek.

Deze training is bijvoorbeeld geschikt voor jongeren die op de wachtlijst van de jeugd-ggz staan en hun ouders.

Input van ervaringsdeskundigen
Ervaringsdeskundige jongeren en ouders hebben input en feedback gegeven tijdens de ontwikkeling van de trainingen. Ze worden aangeboden vanuit een samenwerking met vier academische werkplaatsen jeugd. In dit project, ST-RAW, werkt de gemeente Rotterdam samen met een aantal partners.

Datum, tijd en locatie

LOL trainingen cultuursensitief werken
LOL trainingen worden in maart en april aangeboden. Meedoen betekent komend jaar 6 á 8 keer een live online sessie volgen. En uitwisselmogelijkheden via een online platform benutten. Kijk hier voor meer informatie.

Training Stand Up
De training wordt live online gegeven in groepen van maximaal 8 jongeren of 8 ouders met een experttrainer voor de digitale klas. Iedereen kan elkaar zien en horen via de computer, tablet of mobiel. Zo komt interactie centraal te staan.
De training bestaat uit 4 live online sessies van 1,5 uur die vier weken achter elkaar in een vaste groep worden gevolgd. Tussentijds zijn er huiswerkopdrachten voor de deelnemers.
Meer informatie vindt u in de Stand Up flyer.

Aanmelden en toegangsprijs
Aanmelden kan bij Kristel Logghe via kristel@learningconnected.nl of 06 23753471
Deelname aan de trainingen is gratis vanwege ZonMw subsidie.