Nieuwsbrief voor professionals

Uitgave 88 - 12 maart 2020 2020
In deze nieuwsbrief:
  Meld kandidaten Samen Sportief in Beweging aan voor 14/3
  Campagne Stop intimidatie lhbti+ van start
  Gratis online trainingen cultuursensitief werken en meer
  Campagne Meld Discriminatie nu
  Preventieaanbod verzekerden VGZ Rotterdampakket
  Ondersteuning mentale klachten voor verzekerden VGZ Rotterdampakket
  Online slaaptherapie vergoed uit VGZ Rotterdampakket
  Weetjes voor bewindvoerders
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Campagne Stop intimidatie lhbti+ van start

Campagne Stop intimidatie lhbti+ van start
Straatintimidatie kent vele vormen. Een van die vormen is intimidatie van Rotterdamse LHBTI’ers. Met een campagne in de stad wordt hier aandacht aan besteed. LHBTI’ers die het overkomt kunnen dit melden via de Stop-app.

Met deze campagne stelt Rotterdam een sociale norm gericht op acceptatie, begrip en dialoog. De campagne wijst er ook op dat LHBTI’ers meldingen van straatintimidatie kunnen doen in de StopApp. Het doel is het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van deze doelgroep te vergroten en hen niet als slachtoffer neer te zetten.

Geen formeel meldpunt
De Stop-app is geen formeel meldpunt. De meldingen bieden inzicht in de aard, locatie en frequentie van seksuele straatintimidatie. Dit levert waardevolle informatie op om aandacht te vragen voor dit probleem.

Onderzoek veiligheidsbeleving
De stop-app is een van de maatregelen die Rotterdam neemt om acceptatie van LHBTI’ers in de stad te kunnen verbeteren. Uit een onderzoek van Radar blijkt namelijk dat Rotterdamse LHBTI’ers hun gedrag nog te vaak aanpassen omdat ze zich niet veilig voelen. Met name geldt dit voor transgender personen en mensen die in travestie naar feesten gaan.

Meer informatie
Meer over de campagne, de Stop-app, het onderzoek en wat de gemeente nog meer doet, leest u hier.