Nieuwsbrief voor professionals

Uitgave 88 - 12 maart 2020 2020
In deze nieuwsbrief:
  Meld kandidaten Samen Sportief in Beweging aan voor 14/3
  Campagne Stop intimidatie lhbti+ van start
  Gratis online trainingen cultuursensitief werken en meer
  Campagne Meld Discriminatie nu
  Preventieaanbod verzekerden VGZ Rotterdampakket
  Ondersteuning mentale klachten voor verzekerden VGZ Rotterdampakket
  Online slaaptherapie vergoed uit VGZ Rotterdampakket
  Weetjes voor bewindvoerders
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Preventieaanbod verzekerden VGZ Rotterdampakket

Preventieaanbod verzekerden VGZ Rotterdampakket
Zorgverzekering VGZ Rotterdampakket heeft een zogenoemd preventiebudget voor mensen die wel wat ondersteuning voor een gezonde leefstijl kunnen gebruiken. Kent u mensen voor wie dat wat zou kunnen zijn? Wijs hen dan op dit aanbod.

Stoppen met roken, omgaan met een ziekte of aandoening of werken aan een gezonder gewicht zijn zomaar zaken waar mensen mee worstelen. Juist voor dit soort problemen kan het preventiebudget worden ingezet. Een greep uit het aanbod waar dit budget voor kan worden ingezet en gericht op het fysieke aspect: VGZ werkt hiervoor nauw samen met de gemeente Rotterdam.

Beweeg-Plus  
Wat: laagdrempelig bewegen in groepsverband.
Doelgroep: mensen die door een fysieke beperking moeite hebben met bewegen.
Waar: bij sportverenigingen in Rotterdam.
Bijzonderheden: voor Rotterdammers verzekerd met het VGZ-Rotterdampakket zijn de eerste 16 weken gratis.
Contactinfo: Servicepunt van Beweegplus, info@beweegplus.nl, Tel. 06-17327184 of www.beweegplus.nl        

Vitaliteit (naam training verschilt per gebied)
Wat: basis empowerment en duurzame activering naar een gezondere leefstijl.
Doelgroep: Prestatie010-doelgroep, maar ook andere Rotterdammers met een lage sociaal economische status.
Waar: in overleg met welzijnsinstelling gebied.
Bijzonderheden: vanuit de samenwerking met VGZ worden deze trainingen vitaliteit gefinancierd, maar de trainingen zijn niet uitsluitend voor mensen met een VGZ-verzekering.

Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon bij de welzijnsorganisatie in het gebied waar u werkt.