Nieuwsbrief voor professionals

Uitgave 88 - 12 maart 2020 2020
In deze nieuwsbrief:
  Meld kandidaten Samen Sportief in Beweging aan voor 14/3
  Campagne Stop intimidatie lhbti+ van start
  Gratis online trainingen cultuursensitief werken en meer
  Campagne Meld Discriminatie nu
  Preventieaanbod verzekerden VGZ Rotterdampakket
  Ondersteuning mentale klachten voor verzekerden VGZ Rotterdampakket
  Online slaaptherapie vergoed uit VGZ Rotterdampakket
  Weetjes voor bewindvoerders
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Ondersteuning mentale klachten voor verzekerden VGZ Rotterdampakket

Ondersteuning mentale klachten voor verzekerden VGZ Rotterdampakket
Zorgverzekering VGZ Rotterdampakket heeft een zogenoemd preventiebudget voor mensen die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken op het mentale vlak. Kent u mensen vanuit uw dagelijks werk voor wie dat wat zou kunnen zijn? Wijs hen dan op dit aanbod.

Omgaan met stress   
Wat: deelnemers leren hoe stress werkt, hoe signalen herkend kunnen worden en hoe stress voorkomen kan worden. Ook leert u om ontspanning in te passen in uw levensstijl. U leert door te oefenen en te doen.
Doelgroep: Rotterdammers die stress ervaren en verzekerd zijn met het VGZ-Rotterdampakket.
Waar: in overleg met Indigo BV.
Bijzonderheden: de cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten.

Contactinformatie: Indigo BV, preventie@indigorijnmond.nl, Tel. 088 - 357 17 00 of op de website van Avant Sanare. https://avantsanare.nl/

EHBO voor mentale ongelukken
Wat: eerste hulp bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen. Deelnemers krijgen informatie over de meest voorkomende psychische problemen. Ook leren mensen hoe ze moeten handelen in een crisissituatie.
Doelgroep: Rotterdammers met iemand met GGZ-problematiek in zijn/haar omgeving en verzekerd met het VGZ-Rotterdampakket
Waar: in overleg met Indigo BV.
Bijzonderheden: 4 bijeenkomsten van 3 uur

Contactinformatie: Indigo BV, preventie@indigorijnmond.nl, Tel. 088 - 357 17 00, meer info op de website https://www.indigowest.nl/over-indigo/nieuws/-/mental-health-first-aid-zeer-succesvol-gebleken-nieuwe-cursusdata-beschikbaar

VGZ pakket
Stoppen met roken, omgaan met een ziekte of aandoening of werken aan een gezonder gewicht zijn zomaar zaken waar mensen mee worstelen. Juist voor dit soort problemen kan het preventiebudget worden ingezet. Een greep uit het aanbod waar dit budget voor kan worden ingezet en gericht op het mentale aspect: VGZ werkt hiervoor nauw samen met de gemeente Rotterdam.