Nieuwsbrief voor professionals

Uitgave 91 - 28 april 2020
In deze nieuwsbrief:
  Meldpunt kwetsbare kinderen
  Mantelzorgondersteuning tijdens de coronapandemie
  VraagWijzer merkt: telefonisch helpen werkt
  Subsidiekader jeugdpreventie Rotterdam 2021 online
  Seniorenmakelaar helpt bij geschikt wonen
  Online oudercursussen Twinkeltje Opvoedondersteuning
  ‘Niet is geen optie’. Van bijstand naar zzp
Handige links

Zorgdichtbij

GGD Rotterdam-Rijnmond

Centrum voor Jeugd en Gezin

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave voor professionals in de zorg, welzijn, jeugd en ondersteuning. Gemaakt door: gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

Vragen of suggesties? Mail naar de redactie.

 

Subsidiekader jeugdpreventie Rotterdam 2021 online

Subsidiekader jeugdpreventie Rotterdam 2021 online
De gemeente Rotterdam heeft het subsidiekader jeugdpreventie Rotterdam 2021 gepubliceerd. Aanbieders van jeugdpreventie-activiteiten worden uitgenodigd om voor 15 juni 2020 een subsidieaanvraag in te dienen. Innovatiesubsidies kunnen het hele jaar worden aangevraagd.

Het Subsidiekader Jeugdpreventie Rotterdam 2021: Versterken en Voorkomen is op de website gepubliceerd.

Uitnodiging om voor 15 juni een aanvraag in te dienen
De gemeente nodigt organisaties die jeugdpreventieactiviteiten aanbieden van harte uit om een subsidieaanvraag voor 2021 te doen. De deadline voor het indieen van de jaarlijkse subsidieaanvragen van preventieve aanpakken en interventies is maandag 15 juni 2020. Aanvragen voor innovaties kunnen het hele jaar worden ingediend.

Subsidiekader Jeugdpreventie Rotterdam 2021: Versterken en voorkomen
Met het preventie-aanbod op basis van het subsidiekader jeugdpreventie zorgen we dat jeugdigen en hun ouders eerder geholpen worden, waardoor problemen niet ontstaan of niet verergeren. Het subsidiekader is gebaseerd op het Rotterdamse factorenmodel. In dat factorenmodel staan meer dan 70 beschermende en risicofactoren die een rol spelen bij het kansrijk, gezond en veilig opgroeien van de Rotterdamse Jeugd (0-18 jaar).

Het subsidiekader zet specifiek in op deze subsidiethema’s:

  • het voorkomen van psychische problemen
  • het bieden van opvoedondersteuning
  • het versterken van sociaal emotionele vaardigheden
  • het voorkomen en terugdringen gaan van middelengebruik en verslaving
  • het ondersteunen en versterken van jeugdigen met ouders met psychische problemen, een verslaving of een verstandelijke beperking.